RSS

Documental Nikola Tesla El hombre que ilumino el mundo

Anuncios
 
Deja un comentario

Publicado por en 7 junio, 2018 en Electricitat

 

PROY.- Aspecte final del projecte

Us deixe dos imatges d’un projecte que ja està acabat.

 
Deja un comentario

Publicado por en 5 junio, 2018 en Projectes

 

Exàmens de recuperació

La professora de Tecnologies convoca el dia 5 de juny a fer la recuperació dels exàmens suspesos amb menys de 3 durant el curs.

La faré durant el temps del 2º pati en l’aula taller .Possiblement t’ocupa part d’aquest temps. Seria recomanable que avisares al professor/a d’aquesta assignatura perquè et donara permís.

 La nota que tragueu en aquest examen serà la nota definitiva que es tindrà en compte per a fer la mitjana .

No es podran presentar aquells alumnes que tinguen en procediments menys de 4 en 2 de les avaluacions.

 
Deja un comentario

Publicado por en 24 mayo, 2018 en Altres

 

Criteris d’avaluació de l’assignatura de Tecnologies. Informació a recordar de cara final de curs:

Nota final del curs          Nota = (N1ªev.+ N2ªev.+N3ªev.)/3

Exàmens suspesos: es recuperen en la 3ª avaluació (durant les primeres setmanes de juny). La nota que tragueu en aquest examen serà la nota definitiva que es tindrà en compte per a fer la mitjana . No es podran presentar aquells alumnes que tinguen en procediments menys de 4 en 2 de les avaluacions.
1º,2 i 3 ºESO: 30 % Conceptes       50 % Procediments        20 % Actituds
Mínim de 3 en cadascun dels apartats anteriors per a poder fer mitjana.
També sera necessari segons siga el cas:
                Presentació i aprovat (superior com a mínim a 4)  de la llibreta
                 Presentació de la maqueta i de la memòria tècnica que acompanya a la maqueta
Actitud: Haver manifestat una evolució clarament positiva en els següents apartats durant la     3 a avaluació:Puntualitat, Regularitat en l’assistència i compliment de les normes bàsiques de convivència i treball a  l’aula (manteniment d’hàbits de treball i respecte amb els companys i amb el professorat)
 
Deja un comentario

Publicado por en 21 mayo, 2018 en Altres

 

Classe 4 elect.- Connexió en paral.lel i mixta (tecno12-18)

Utilitzarem el següent enllaç   http://www.tecno12-18.com/cat/mud/pararec/pararec.asp

Connexió mixta   http://www.tecno12-18.com/cat/mud/mixta/mixta.asp

 
Deja un comentario

Publicado por en 16 mayo, 2018 en Electricitat

 

Classe 3 elect.- Connexió en sèrie (tecno 12-18)

Utilitzarem el següent enllaç   http://www.tecno12-18.com/cat/mud/serierec/serierec.asp

 

 

 
Deja un comentario

Publicado por en 16 mayo, 2018 en Electricitat

 
Imagen

Protegido: Correcció de les llibretes

Este contenido está protegido por contraseña. Para verlo introduce tu contraseña a continuación:

 
Escribe tu contraseña para ver los comentarios.

Publicado por en 10 mayo, 2018 en Altres